Ina Mickos, hemma från Lappträsk, har valts till ny ordförande för Svensk Ungdom i Nyland under kretsens höstmöte ikväll.

Mickos har redan fungerat som ställföreträdande ordförande under verksamhetsåret 2020, och tar nu över posten efter tidigare kretsordförande Erin Halme.

– Svensk Ungdom i Nyland fortsätter jobba för att unga ska ha en synlig plats i det lokala beslutsfattandet. Under verksamhetsåret 2021 lägger vi fokus på att göra ett så bra kommunalval som möjligt, med många starka SU-kandidater. Vi vill också synliggöra behovet av att satsa ekonomiskt på unga i en tid då det skärs flitigt i våra stöd, säger Mickos.

Mickos är 20 år gammal och studerar rättsvetenskap vid Helsingfors universitet för andra året. Mickos är även föreningsaktiv i bland annat Östra Finlands Nation och kan i vinter också ses i Finlands Luciakör.

Svensk Ungdom i Nylands höstmöte ordnades som hybridmöte på måndag kväll. Under mötet valdes också kretsens övriga styrelsemedlemmar:

Ordinarie medlemmar: Kaisla Dahlqvist, Daniela Ikäheimo, Emil Strandell, Eero Lilja, Sebastian Tolvanen, Sharie Sveholm, Theo Nyström

Suppleanter: Nicolina Blomander, Linda Sederholm, Max Lehti, Julia Nuoro-Ståhle