William Gräsbeck har valts till ny ordförande för Svensk Ungdom i Åboland under kretsens höstmöte i kväll.

Gräsbeck har fungerat som vice ordförande under det gångna året och tar nu över efter Theo Kallström.

– Åbolands krets har mycket potential, och jag vill jobba för att föra fram den. Under verksamhetsåret 2021 kommer vi jobba för ett lyckat kommunalval och se till att de ungas röster hörs i Egentliga Finlands kommuner också i framtiden. Jag ser också stora möjligheter i att inkludera mer flerspråkighet i vår verksamhet och aktivt rikta oss också till andra än svensktalande, säger Gräsbeck.

Gräsbeck, 23, studerar privaträtt vid Åbo Akademi och är ursprungligen hemma från Esbo. Han har varit föreningsaktiv i studielivet i Åbo och vistas i skärgården på fritiden. Gräsbeck är uppställd i kommunalvalet i Åbo.

Svensk Ungdom i Åbolands höstmöte ordnades som hybridmöte på tisdag kväll. Under mötet valdes också kretsens övriga styrelsemedlemmar:

Ordinarie medlemmar: Ingrid Möller, Mi Adolfsson, Ben Jokinen, Nathalie Wikman, Theo Kallström, Axel Rantanen, Calle Wikman, Jenny Sandberg

Personliga suppleanter: Sabina Olins, Anna Oksanen, Lucas Ekblad, Aleksandra Sjöberg, Amanda Fagerström, Rufus Långbacka, Alexander Kruglov, Ida Kallström