Idag uppmärksammar vi den internationella mansdagen. Svensk Ungdom vill särskilt lyfta fram den ökade psykiska ohälsan bland unga män.

Unga män toppar många sorgliga statistiker, exempelvis andelen självmord och ökad ensamhet. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att regeringen måste ta problematiken på allvar.

– Under coronapandemin har många av de problem där unga män är överrepresenterade ökat markant. Vi pratar inte tillräckligt om problemen som unga män stöter på, de hamnar ofta i skymundan. För att skapa en förändring behöver vi en starkare dialog, men också förebyggande åtgärder i ett tidigt skede, säger Sigfrids.

Psykisk hälsa är inte den enda aspekten där många unga pojkar blir utan den hjälp de behöver. Ett annat exempel är den statistik som visar att var åttonde pojke har bristfälliga läskunskaper då de går ut grundskolan.

– Vi måste lägga in ökade satsningar på grundskolan. Att var åttonde pojke inte kan läsa flytande efter grundskolan är ett tydligt tecken på brister i utbildningen. För att alla ska ha samma möjligheter efter grundskolan och hitta en meningsfull sysselsättning, vilket ofta är en avgörande faktor för välmåendet, måste vi rikta mer resurser till pojkar och unga män, säger Sigfrids.