Under coronapandemin har ingen samhällsgrupp blivit lika förbisedd som de som jobbar inom vården.

Semestrar har skjutits upp, vårdare har tvingats till övertidsjobb utan medgivande, uppsägningstider har förlängts, och det har förekommit hot om tvångsarbete. Sverige, Island, Norge, Frankrike, Tyskland och Österriket har betalat ut coronabonus åt vårdpersonalen, men i Finland har vårdarna som riskerar sina liv inte uppmärksammats med annat än symboliska gester.

– Det vårdarna verkligen behöver är inte upplysta byggnader och applåder, utan ersättning och mänskliga arbetsförhållanden. Klara vi inte av att leverera det? Om ens rättigheter begränsas och arbetsansvaret höjs ska man betalas ersättning. Vårdarna får inte bli överkörda så här, säger kretsordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors Emmi Piippo.

När pandemin är över är vårdarnas nästa stora uppgift att minska på de långa vårdköer som bildas då den icke brådskande vården fått vänta.

– Det är obegripligt att staten inte har beviljat sjukvårdsdistrikten stöd för att betala coronatillägg. Jag är förbluffad över denna brist på respekt. Men detta minskar inte på sjukvårdsdistriktens ansvar. Exempelvis ifjol hade Helsingfors stad höjt läkarnas löner med 250 euro och betalat ett tillägg på 1000 euro fram till juni, säger Piippo.

Redan innan pandemin led vårdbranschen av stor resursbrist. Just nu funderar omkring hälften av vårdarna på att byta bransch och många uppger lönen som orsak. Under en fjärdedel tror sig orka som vårdare fram till pensionsåldern. Dessutom kommer omkring hälften av sjukskötarna gå i pension fram till år 2030, och allt färre söker sig till branschen. År 2019 hade yrkeshögskolornas vårdutbildningar 5 000 färre sökande än tre år tidigare.

– Jag är väldigt oroad inför framtiden. Coronatillägget är en nödvändig ersättning för vårdpersonalen, men det måste också ske bestående löneförhöjningar. Annars tummar vi på allas framtid. Om vi i fortsättningen vill ha kvalitativ hälsovård måste vi visa att vi respekterar vår vårdpersonal.