I förra numret av Liber, som hade temat minoriteter, presenterade vi SU:s Jämställdhetsutskott eller JämU, som vi brukar kalla det. Nu med temat pengar känns det mer än passande att presentera ett av våra andra utskott: EPU. Här är fyra frågor och fyra svar av utskottets ordförande Dan Cederlöf.


Text: Anna Hellberg & Dan Cederlöf

 

Vad är EPU?

EPU är förkortningen för Ekonomi- och arbetsmarknadspolitiska utskottet.

Vad gör EPU?

EPU arrangerar verksamhet och diskuterar aktuella ärenden i samhället som gäller ekonomin och arbetsmarknaden. Verksamheten kan vara studiebesök, föreläsningar, paneldiskussioner och allt annat som utskottsmedlemmarna kommer på. Dessutom tar EPU ställning i frågor som vi tycker är viktiga och hjälper förbundet med kommunalvalet.

Vad fick dig att bli intresserad av ekonomipolitik?

Mitt intresse för ekonomi föddes redan i högstadiet, men då handlade det främst om hur mycket jag avskydde skatter. Det var inte förrän på gymnasiet som jag började lära mig om hur mångfasetterad frågan om ekonomi är. Ju mera jag lärde mig om ekonomi, desto mer ökade mitt intresse för politiken kring ekonomin. Då en SU:are kontaktade mig och frågade ifall jag ville söka ordförandeposten i EPU blev jag intresserad och skickade in min ansökan nära på direkt.

Hurdana förhoppningar har du för EPU det här verksamhetsåret?

Det här verksamhetsåret kommer bli kort, men ändå förväntar jag mig att vi kommer åstadkomma en hel del. Aktuella ärenden har varit situationen på arbetsmarknaden under coronapandemin, och specifikt hur ungdomar har påverkats. Därmed har även frågan om ungt företagande förts fram och vi hoppas kunna arrangera ett evenemang kring temat. Vi planerar också föra en diskussion kring Veikkaus och förhoppningsvis kunna arrangera något evenemang eller studiebesök kopplat till Veikkaus. Man kan ju inte glömma kommunalvalet heller, som kommer vara ett genomgående tema under så gott som hela verksamhetsåret.

PS. EPU kommer att skapa ett Instagram-konto inom kort, håll ögonen öppna!