Tidigare i höst väckte en grupp unga från Portugal åtal mot 33 länder, däribland Finland, för att inte ha skridit till tillräckliga åtgärder för att stävja klimatförändringen.

Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids anser att Finland inte ska bestrida sin skuld utan ta frågan på det allvar som domstolen kräver.

– Det här är det första klimatärendet som behandlas i den Europeiska människorättsdomstolen, och detta påvisar också vikten av ärendet. Finlands klimatpolitik har inte varit felfri och det måste regeringen också kunna medge, säger Sigfrids.

Den Europeiska människorättsdomstolen kräver svar av 27 länder, och om svaren inte behagar domarna kan det leda till sanktioner för länderna och de företag som verkar där. Bland dessa länder finns även Finland, som bör svara senast den 23 februari 2021. I ärendet innefattas även de utsläpp Finland orsakar utanför sina egna gränser och som påverkar andra länder. Domstolen har erbjudit länderna en möjlighet till försoning för att avgöra åtalet.

– Försoningen vore ett bra alternativ och ställningstagande, eftersom Finland för tillfället ansöker om en plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter 2022–2024. Därför är det av yttersta vikt att Finland inte blundar för sina misstag utan medger sin skuld, säger Sigfrids.