Sannfinländarnas retorik normaliserar rasism och extremism, och vi har under förra veckan i USA sett vilka våldsamma och odemokratiska konsekvenser en främlingsfientlig retorik har, säger SU i Åbolands kretsordförande William Gräsbeck.

Ordförande för Sannfinländarna i Åbo Jyrki Åland sade i början av månaden på Youtube att han gärna skulle se en corona-utrensning av befolkningen i Kråkkärret i Åbo. Uttalandet kom i samband med en diskussion om Sveriges coronasituation, där viruset drabbat hårt områden där en stor del av befolkningen har invandrarbakgrund. När Åland efteråt blev frågad om uttalandet menade han att det var ett skämt. Svensk Ungdom i Åbolands kretsordförande William Gräsbeck säger att Sannfinländarnas främlingshat inte handlar om enskilda skämt utan en medveten agenda.

– Sannfinländarnas retorik normaliserar rasism och extremism, och vi har under förra veckan i USA sett vilka våldsamma och odemokratiska konsekvenser en främlingsfientlig retorik har. Trots att man påstår att man skämtar har alla rasistiska uttalanden både direkta och indirekta följder, och det är inte osannolikt att någon skulle tolka Ålands uttalande ordagrant, säger Gräsbeck.

Sannfinländarnas partisekreterare har fördömt Ålands uttalanden och menar att dessa åsikter inte hör hemma i partiet.

– Men det är precis den här sortens uttalanden som fullständigt återspeglar den politik Sannfinländarna för. Partiet går ständigt mot en allt extremare politik som normaliserar rasism, fascism och andra icke-demokratiska åsikter, säger Gräsbeck.

– Ska Sannfinländarna fortsätta påstå att det inte finns rum för rasistiska eller fascistiska uttalanden i partiet så bör de snarast möjligen hålla sig till sina ord och utesluta alla personer med kopplingar till högerextrema grupper eller med fascistiska åsikter ur partiet.