Svensk Ungdoms kommunalvalsprogram, med fokus på framtidstro, lanserades idag.

Programmet består av tre temahelheter: en trygg utbildningett hållbart Finland och världens mest jobbvänliga kommuner. Genom programmet vill förbundet lyfta fram en politik som strävar efter långsiktighet i beslutsfaffandet och har en klar vision för framtiden.

– Ett problem inom politiken är att politiker ofta fokuserar enbart på den pågående perioden. Det behövs mer långtidstänk i besluten, och det här vill Svensk Ungdom främja genom politiska ställningstaganden som sträcker sig längre in i framtiden. Exempelvis vill vi att alla kommuner ska vara klimatneutrala år 2030 och att kommunerna tar ett större ansvar för att skydda den biologiska mångfalden, säger Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids

Högklassig utbildning är en av de viktigaste frågorna för Svensk Ungdom inför det stundande kommunalvalet. Social- och hälsovården flyttas enligt planerna ut till landskapen under den kommande fullmäktigeperioden, vilket ger extra vikt åt de stora ämnesområden som blir kvar hos kommunerna.

– Utbildning och forskning är nyckeln till både den enskilda individens, och hela Finlands framgång. Skolan ska vara en trygg plats för elever och studerande där man har möjligheten att utvecklas – men också få hjälp med låg tröskel. Att elever lider brist på tillgänglig hjälp från exempelvis skolkuratorer och -psykologer förlorar vi alla på. Välmående kommuninvånare är en klar satsning på framtiden, säger Sigfrids.

För att kommunerna ska uppnå en hållbar återuppbyggnad och åta sig de framtidsinvesteringar som krävs efter pandemin vill Svensk Ungdom se ökade satsningar på en hållbar ekonomi.

– Kommunerna har en avgörande roll i företagens tillväxt och möjligheter att skapa nya jobb. Kommunerna behöver mer internationell arbetskraft, vilket vi främjar exempelvis genom att slopa behovsprövningen för utländsk arbetskraft och genom att alla invandrare får den integrationsplan de blivit utlovade. Att ta emot arbete ska alltid vara lönsamt oavsett bakgrund, ålder eller kön.

Här kan man läsa hela Svensk Ungdoms kommunalvalsprogram. Programmet finns tillgängligt på svenska, finska, engelska och ryska.