”Det behövs långsiktigt arbete för att göra yrkesutbildningar mer attraktiva. Det är dags att visa att vi respekterar yrkesskolorna”, säger Emmi Piippo.

Yrkesinstitutet Prakticum har inlett samarbetsförhandlingar i januari. Yrkesinstitutet ekonomiska läge har försämrats under de senaste åren och ekonomin försvårades ytterligare av att årets statsandelar minskat jämfört med föregående år. Svensk Ungdom i Helsingfors kretsordförande Emmi Piippo säger att det handlar om ett större problem och att nedskärningar inte är rätt väg att gå.

– I dessa utmanande tider då studerande behöver mera stöd än någonsin kan det inte vara ett alternativ att skära i lärarresurser. Andra stadiets reform träder i kraft på hösten och därför är det här också en kortsiktig lösning, säger Piippo.

Yrkesutbildningens finansiering har varit med om omfattande nedskärningar under en längre tid. Under den senaste regeringsperioden skars sammanlagt 190 miljoner, vilket har tvingat utbildningarna att minska på närundervisningen. Konsekvenserna syns i arbetslivet – yrkeskunskapen hos de nyutexaminerade har försämrats på många håll.

– Det är tydligt att reformerna och nedskärningarna inte fokuserat på studerandenas bästa, vilket nu syns i kunnandet. Det behövs långsiktigt arbete för att göra yrkesutbildningar mer attraktiva. Det är dags att visa att vi respekterar yrkesskolorna, säger Piippo.

I huvudstadsregionen har det varit en långvarig trend att svenskspråkiga elever väljer gymnasium framom yrkesutbildning. Prakticum önskar att fler elever skulle välja en yrkesutbildning och säger att en ökad efterfrågan också skulle förbättra den ekonomiska situationen. Piippo som själv också har avlagt yrkesexamen känner till problematiken. 

– Studiehandledningen borde hjälpa elever att se yrkesutbildningen som en möjlighet också här i huvudstadsregionen. Det råder en konstig uppfattning om att yrkesutbildning skulle vara sämre än gymnasium. Så är det inte, de är helt olika utbildningar med olika målsättningar där ingendera är sämre än den andra, säger Piippo.