SFP:s vice ordförande Henrik Wickström och Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids vill att ungas psykiska välmående under coronakrisen tas på allvar.

De säger att det fortsatta epidemiläget har en negativ inverkan på ungas psykiska välmående och att man i samhället inte inser allvaret i frågan. Distansstudier, färre sociala kontakter och bortfallet av aktiviteter påverkar ungas psykiska välmående drastiskt. 

– De signaler som hörs från skolorna är ytterst oroväckande. För unga är coronakrisen i hög grad även en social och ekonomisk kris. Orosmolnen inför framtiden är många för unga just nu. Det här kombinerat med studiestressen tär kraftigt på ungas psykiska välmående, säger Wickström

– Om unga och studerande mår dåligt mår hela samhället dåligt. Det talas hela tiden mycket om att höja sysselsättningsgraden, vilket är viktigt, men om vi inte har välmående studerande som tar steget ut i arbetslivet kommer vi varken höja sysselsättningsgraden nu eller skapa förutsättningar för en hög sysselsättning i framtiden, säger Sigfrids.

Wickström och Sigfrids vill se konkreta åtgärder för att främja ungas välmående genom att alla unga på andra stadiet skulle erbjudas ett besök hos skolkuratorn, precis som det erbjuds besök hos hälsovårdaren. Det borde även gälla studiepsykologerna vid högskolorna.

– Det är nu vi konkret bör arbeta för att undvika en stor ökning av problem med psykisk ohälsa bland unga. Det är nu det är viktigt att hjälpen finns till på det egna modersmålet. Vi är väl medvetna om att det finns resursbrist inom den här sektorn, men varje slant vi idag kan sätta på att skapa framtidstro hos unga betalar sig tillbaka till samhället. Vi har inte råd att glömma bort den här generationen, betonar Wickström och Sigfrids.