Klimatfrågan kräver ett aktivt och målmedvetet samarbete mellan alla generationer, säger Frida Sigfrids.

Regeringen har som mål att Finland ska vara klimatneutralt år 2035. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att vi kan göra bättre än så, och att det är dags för kommunerna att bära sitt ansvar för att minska på utsläppen. Finlands kommuner ska vara klimatneutrala år 2030.

– De kommande åren är avgörande för om vi lyckas stävja klimatförändringen eller inte. Under den kommande fullmäktigeperioden behöver kommunerna fatta beslut med de långsiktiga konsekvenserna i åtanke. Kommunerna måste redan nu minska på sina utsläpp för att nå målsättningen för år 2030. Effekterna på miljö och klimat ska tas i beaktande i varje beslut som kommunerna fattar, vare sig det gäller stadsplanering, energiförsörjning eller kollektivtrafik, säger Sigfrids.

Även Svenska Folkpartiet har samma målsättning som Svensk Ungdom om att Finlands kommuner ska vara klimatneutrala år 2030, vilket framkommer i partiets kommunalvalsprogram.

– Klimatfrågan ska inte vara en fråga som enbart den yngre generationen driver och därför gläds vi åt partiets målsättning. Det finns en klar vilja att stävja klimatförändringen i SFP. Medelåldern bland de invalda fullmäktigeledamöterna är 50 år, och även om Svensk Ungdom strävar efter en ny generation beslutsfattare efter kommunalvalet kräver klimatfrågan ett aktivt och målmedvetet samarbete mellan alla generationer, säger Sigfrids.