Hur kan det vara möjligt att barer där det har rapporterats flera coronafall kan fortsätta att fungera normalt när kulturaktörer som kan garantera en säker upplevelse för besökarna ständigt begränsas?

Koronapandemin plågar kultursektorn. En nyss publicerad forskning visar att branschen drabbats näst värst ekonomiskt i Europa, direkt efter flygindustrin. Omsättningen har minskat en tredjedel från år 2019, och det finns inget slut på begränsningarna. THL har rekommenderat att begränsa antalet personer på offentliga evenemang från tio till sex i Nyland. Många aktörer har rapporterat att verksamheten inte längre är lönsam.

– Barerna är proppfulla när till exempel biograferna står tomma. Det är förståeligt att evenemang inte kan genomföras med full kapacitet, men arrangörer är villiga att göra mycket för att försäkra deltagarnas trygghet. När teatrarna var öppna på hösten hanterades avstånd och hygien på ett exemplariskt sätt. Inga smittokedjor från biografer, teatrar eller museum rapporterades till allmänheten, säger Tyko Hertzberg, Svensk Ungdoms förbundsstyrelsemedlem.

De nuvarande begränsningarna berövar många kulturarbetare deras försörjning. Enligt ett uttalande från riksdagens kulturutskott har 136 000 tillfälliga anställningar inte blivit av i evenemangs- och kultursektorn.

– Hur kan det vara möjligt att barer där det har rapporterats flera coronafall kan fortsätta att fungera normalt när kulturaktörer som kan garantera en säker upplevelse för besökarna ständigt begränsas? frågar Hertzberg.

Emmi Piippo, kretsordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors poängterar att även om staten försökt lindra situationen med bidrag har kompensationen förblivit obetydlig eftersom förlusterna varit så stora. Fördelningen av bidrag har inte heller fungerat felfritt. Subventioner har inte riktats tillräckligt till frilansande kulturarbetare utan istället till större kulturaktörer.

– Myndigheterna har en skyldighet föra en dialog med branschen och hitta lösningar. Kultursektorn fungerar inte en månad i taget, utan evenemang för sommaren planeras redan nu. Vi förespråkar en evenemangsgaranti, det vill säga att staten kompenserar evenemangsarrangörerna för eventuella inkomstförluster om sommarevenemang inte kan genomföras på grund av begränsningar. Den nuvarande situationen går emot all rättvisa och behandlar olika branscher verkligen ojämnt, summerar Piippo.