– Genom att tidigarelägga språkundervisningen skapar vi en attitydförändring i Finland där språken inte står mot varandra utan stöder varandra. I längden kan det också förbättra attityderna till andra språkgrupper och leda till ett mer tolerant samhälle. Att kunna språk är alltid en rikedom.

Barn har lättare att lära sig språk än äldre. Trots det kan undervisningen i svenska eller finska skjutas upp fram till årskurs sex då man väljer B1-språk. Nyligen har allt fler kommuner gått in för att tidigarelägga språkundervisningen till årskurs ett. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att fler kommuner i Finland borde göra samma sak.

– Just nu är språkundervisningen mycket ojämlik eftersom skillnaderna mellan när språkundervisningen inleds är så stora. Fördelarna med att tidigarelägga språkundervisningen är flera. Vi måste jämna ut skillnaderna och utnyttja barns förmåga att lära sig nya språk, säger Sigfrids.

Raseborg är en av kommunerna där elever sedan år 2016 läst det andra inhemska språket från årskurs ett. Så får eleverna redan från en tidig ålder bekanta sig med både finska och svenska och skillnaderna som uppstår i hemmen jämnas ut mer.

– Genom att tidigarelägga språkundervisningen skapar vi en attitydförändring i Finland där språken inte står mot varandra utan stöder varandra. I längden kan det också förbättra attityderna till andra språkgrupper och leda till ett mer tolerant samhälle. Att kunna språk är alltid en rikedom, avslutar Sigfrids.