Idag inlämnades listorna för kommunalvalets kandidatnominering, och Svensk Ungdom har ett rekordantal kandidater som ställer upp i valet. Förbundets ordförande Frida Sigfrids säger att det finns en klar efterfrågan på den politik Svensk Ungdom för, vilket syns i nomineringen i hela Finland.

– Att unga inte skulle vara intresserade av politik är en felaktig uppfattning. Svensk Ungdoms liberala politik som baserar sig på fakta och forskning är klart eftertraktad. Unga vill ta ansvar och påverka sina hemkommuner, vilket är fantastiskt! säger Sigfrids.

Svensk Ungdom har närmare 200 kandidater, vilket är betydligt fler än 2017 då förbundet gick till val med 178 kandidater. Listorna kan ännu kompletteras fram till den 4 maj i och med kommunalvalets flytt, och Sigfrids hoppas på att få med ännu några fler kandidater, även bland dem som hinner fylla arton innan den nya valdagen.

Även Svensk Ungdoms förbundssekreterare Malin Lindholm gläds åt intresset som varit stort trots den rådande pandemin.

– Särskilt i detta världsläge är det inspirerande att se så många unga som vill engagera sig för ett bättre och mera hållbart samhälle. Att vi har rekordmånga unga kandidater ger oss de bästa möjliga förutsättningarna att jobba för kommunala beslutsfattare som representerar alla generationer, säger Lindholm.