Offentliga tjänster på svenska i Åbo har länge varit bristfälliga, men det att 600 elever inte har tillgång till skolpsykolog är direkt lagstridigt och oacceptabelt, säger William Gräsbeck.

I Åbo har mentalvården för svenskspråkiga unga länge trampat vatten. Staden har en lagenlig skyldighet att erbjuda mentalvård till elever i grundskolan på sitt eget modersmål.

Den 12.3 skrev Yle i en artikel att Cygnaeus- och Braheskolan i Åbo blir utan skolpsykolog på obestämd tid, vilket kommer att direkt beröra omkring 600 elever i grundskoleåldern. Svensk Ungdom i Åbolands kretsordförande William Gräsbeck tycker det är oacceptabelt att Åbo stads välfärdssektor försummat sin uppgift att säkra barns tillgång till en skolpsykolog.

– Unga mår allt sämre psykiskt, och dessa problem uppstår ofta redan i grundskoleåldern. Det borde ligga i stadens intresse att lägga resurser på mentalvårdstjänster för barn och unga. Utan dessa insatser kommer vi se dramatiska långsiktiga effekter i framtiden, säger Gräsbeck.

Under året 2019 lades ungdomsverkstaden Troja på Åbo stads bord, men staden har inte ännu varit beredd att erbjuda tillräckliga resurser för verksamheten. Ungdomsverkstaden gör ett viktigt jobb i att erbjuda socialt och psykiskt stöd för unga i Åbo.

– Nu måste beslutsfattarna ta detta på allvar! Offentliga tjänster på svenska i Åbo har länge varit bristfälliga, men det att 600 elever inte har tillgång till skolpsykolog är direkt lagstridigt och oacceptabelt, säger Gräsbeck.

– Det är dessutom absurt att en psykolog förväntas ta hand om 600 barn. Resurserna för psykologer och mentalvård måste tas på allvar, inte bara i Åbo utan även i hela landet.