Ju snabbare vi kan implementera de förbättringar som kom med familjeledighetsreformen, desto bättre. Ju mera vi fortsätter att utmana rådande strukturer som bidrar till ojämställdhet, desto bättre kan kommande generationer få det, säger Annika Lepistö.

Idag, den 19 mars, är det Minna Canth-dagen, jämställdhetens dag. Canth kämpade för arbetarklassens och kvinnors rättigheter i Finland och förespråkade bland annat kvinnors beredskap att delta som fullvärdiga aktörer i samhället. Svensk Ungdoms styrelsemedlem Annika Lepistö poängterar att det än idag krävs åtgärder för att garantera kvinnors rätt att verka i samhället på samma villkor som män. En av dessa är att föräldraledigheten, som har en stor inverkan på kvinnors sysselsättning och pensioner.

– Frågan om familjeledighet omfattas av attityder, normer, heteronormativitet och uppfattningar om mammans och pappans roll. Vi måste komma bort från att unga kvinnor ses på som en belastning eller diskrimineras i arbetslivet på grund av förlegade attityder kring föräldraledighet. För att nå dit krävs ett fortsatt gediget arbete med normer, attityder och att sporra pappor att ta ut mera föräldraledighet. Det är välkommet att framsteg görs på området, säger Lepistö.

I februari presenterade regeringen sitt förslag till en reform av föräldraledighetssystemet i Finland. Vardera föräldern får enligt förslaget 160 öronmärkta dagar och möjligheten att överlåta 0-63 dagar åt den andra föräldern. Samtidigt förlängs föräldraledigheterna, så att föräldrarna kan få inkomstrelaterat stöd i cirka 14 månader. Regnbågsfamiljer och ensamstående beaktas i det nya förslaget, som möjliggör för flexibilitet men också ställer upp regler om man inte tar ut ledigheten.

– Modellen är ett steg i rätt riktning och en klar förbättring. Regeringen signalerar att omvårdnaden av barn och pappors engagemang i den är viktigt. Men huruvida det leder till tydliga förbättringar i kvinnors sysselsättning och pappors uttag av föräldraledighet återstår att se, säger Lepistö.

– Ju snabbare vi kan implementera de förbättringar som kom med familjeledighetsreformen, desto bättre. Ju mera vi fortsätter att utmana rådande strukturer som bidrar till ojämställdhet, desto bättre kan kommande generationer få det. Minna Canth startade ett mycket viktigt arbete, som bör fortsätta på alla plan. Grunden är lagd för en mera jämställd och inkluderande föräldraledighet, och det blir spännande att se hur detta byggs på.