Regeringen har under onsdagsskvällen presenterat nya restriktioner, däribland begränsningar av rörelsefriheten i huvudstadsregionen och Åbo. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids anser att begränsningarnas konsekvenser inte utretts ordentligt och att dess positiva effekter lyser med sin frånvaro.

– Restriktionerna som regeringen inför måste klart minska på smittspridningen för att vara ändamålsenliga. En begränsning av rörelsefriheten där man ändå har möjlighet att utföra vardagliga ärenden som att gå till butiken, posten eller besöka släktingar har begränsad påverkan på smittspridningen. Istället drabbar begränsningen unga och studerande som redan lidit av ensamhet ett helt år, säger Sigfrids.

Många unga bor ensamma och därmed är rörelsefriheten av yttersta vikt för att kunna upprätthålla kontakten till andra människor. Något som är livsviktigt för det mentala välmåendet.

– Att begränsa rörelsefriheten är att spela rysk roulette med ungas psykiska hälsa. Begränsningen kan få massiva konsekvenser för dem som redan mår dåligt. Det är klart att regeringen bör fatta beslut som minskar smittspridningen, men en begränsning av rörelsefriheten är otroligt orättvist för ensamboende och därför kan inte Svensk Ungdom stöda regeringens beslut, säger Sigfrids.

Regionpolitiken kring vaccinationerna har även gått het och rikspolitikerna har olika åsikter kring hur regionerna borde prioriteras när det gäller vaccineringen. Svensk Ungdoms linje är klar.

– För att få bukt på viruset borde regeringen koncentrera vaccinationen till de områden där smittspridningen är störst och restriktionerna tyngst, det vill säga huvudstadsregionen och Åbo, avslutar Sigfrids.