Inför halvtidsrian borde regeringen aktivt arbeta för att höja sysselsättningsgraden. Ett konkret sätt är att slopa behovsprövningen.

I Finland är arbetsmarknaden behovsprövad, vilket betyder att arbetsgivaren i första hand förutsätts rekrytera bland den egna arbetskraften. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att det är dags för Finland att slopa behovsprövningen för utländsk arbetskraft för att klara sig i konkurrensen med de övriga nordiska länderna.

– Finland är i ett stort behov av arbetskraft eftersom befolkningen åldras och vi måste få upp sysselsättningsgraden. Att Finland dessutom väljer att försvåra tillgången till arbetskraft genom behovsprövningen är totalt ofattbart, säger Sigfrids.

Sverige har slopat behovsprövningen för över tio år sedan för att klara sig bättre i den internationella konkurrensen. Därmed förlorar Finland ofta till Sverige när det kommer till att locka arbetskraft.

– Det system vi har idag leder till en ojämlik behandling av sökande. Speciellt inför halvtidsrian borde regeringen aktivt arbeta för att höja sysselsättningsgraden. Ett konkret sätt är att slopa behovsprövningen, säger Sigfrids.