Emmi Piippo ställer upp i valet av vice ordförande under Svensk Ungdoms kongress i maj.

Piippo, 25, har under de två gångna verksamhetsåren fungerat som kretsordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland och är nu redo att axla ansvar i förbundsstyrelsen. Hon är bosatt i Helsingfors där hon studerar offentlig förvaltning vid Helsingfors universitet.

Piippo är särskilt intresserad av frågor som berör social- och hälsovård, utbildning och jämlikhet.

– En högklassig skola och småbarnspedagogik är vårt samhälles byggstenar och de mest effektiva sätten att skapa jämlikhet och minska differentiering. Vad gäller den stundande vårdreformen är det viktigt att tjänsterna är fungerande och lättillgängliga också i framtiden. Speciellt vill jag se satsningar på psykiskt välmående. Att unga idag mår sämre än någonsin är alarmerande, säger Piippo.

Som vice ordförande vill hon jobba för att bredda förbundets verksamhet och stärka dess liberala profil även på andra sidan språkmuren.

– Jag har rötter i Lappland och mellersta Finland och jag skulle gärna se vår verksamhet växa i dessa områden, det har vi alla förutsättningar till. Jag skulle bland annat vilja se att vi under det kommande året börjar arbeta för en femte krets, Övriga Finlands krets, säger Piippo.

– Jag vill att SU är en gemenskap där alla känner sig välkomna, för det viktigaste vårt förbund har är våra aktiva. Jag vill vara en sådan vice ordförande som kan kontaktas när som helst och som man kan be om råd och stöd av, säger Piippo.

Viljami Kaskiluoto, vice kretsordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland, uttrycker sitt stöd för Piippos kandidatur.

– Emmi har varit aktiv på kretsnivån i flera år och jag tror att hennes engagemang kommer fortsätta även på förbundsnivå. Hon är en ansvarsfull person som ser till att alla blir hörda och får vara med. Emmi har mitt fulla stöd.

Svensk Ungdom väljer ny förbundsstyrelse under förbundskongressen som går av stapeln den 8-9 maj – för första gången helt på distans.