Vilka politiska frågor är viktiga för dig?

Jag brinner för hållbarhet och hjärtat klappar främst för jämställdhetsfrågor. Frågor kring biodiversitet och klimat är också viktiga för mig och ämnen såsom klimatförändringen ur ett jämlikhetsperspektiv, generationsöverskridande rättvisa och klimaträttvisa. Jag har tidigare drivit jämställdhetsfrågor som ordförande för SU:s Jämställdhetsutskott och engagerar mig på fritiden på en europeisk, nordisk eller lokal nivå för jämställdhet, biodiversitet och hållbar konsumtion och produktion.

Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse?

Mitt engagemang för att fortsätta driva jämställdhetsfrågor i SU är fortfarande på topp, efter tidigare år som utskottsordförande och förbundsstyrelsemedlem. Jag har detta år tillsammans med en fantastisk arbetsgrupp och Jämställdhetsutskottet jobbat för att ta fram en jämlikhetsplan och ett jämlikhetspolitiskt program och ser med förhoppning fram emot implementeringen av dessa. Jag har så mycket att ge i förbundet ännu och känner att jag borde ta vara på dessa sista år innan man börjar närma sig åldersgränsstrecket. Den kunskap som jag inhämtat från engagemang för hållbarhet på nordisk nivå delar jag gärna med mig av inom förbundet.

Vilken roll brukar du ta i en grupp?

Jag är den som ofta ställer frågor och för diskussionen framåt. Jag tar gärna del av olika infallsvinklar, åsikter och perspektiv. Ibland är jag den som informerar och ibland är jag den som lyssnar, men jag försöker alltid vara diplomatisk.