Vilka politiska frågor är viktiga för dig?

Lantbrukspolitik, landsbygdsfrågor, miljö och klimat

Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse?

Jag vill sitta i förbundsstyrelsen för att kunna lyfta fram de frågor och synvinklar vi har på landsbygden. Samarbete är också otroligt viktigt. Land och stad ska samarbeta för att få bästa möjliga lösningar på de problem och frågeställningar vi ställs inför.

Vilken roll brukar du ta i en grupp?

Jag är bekväm med många roller. Jag fungerar som ledare i mitt jobb, men är också bekväm med att lyda och hjälpa andra så mycket som möjligt, samt att leta kompromisser när det finns två olika åsikter i en grupp