Vilka politiska frågor är viktiga för dig?

Jag brinner för generationspolitiska frågor. I dagens politiska verklighet ser beslutsfattarna inte alltid vilka effekter besluten har för de yngre och kommande generationerna. Det anser jag att är ett problem. Beslutsfattandet skall alltid vara långsiktigt och basera sig på fakta och forskning, vilket den politik Svensk Ungdom idag för är.

Utöver generationspolitiken anser jag att den ökade hatretoriken i den politiska debatten måste bekämpas. Om ens en person inte vågar ge sin in i politiken på grund av rädsla är politiken sönder. Vi behöver aktivt arbeta för att inkludera och sporra unga till det politiska beslutsfattandet. Finland behöver politiker som representerar olika befolkningsgrupper i alla sammanhang för att kunna fatta så bra beslut som möjligt. Jag vill att alla ska ha förutsättningar att skapa sig den framtid de vill oavsett bakgrund, vilket bland annat betyder att vi måste satsa på både en välmående befolkning och trygga utbildningen kvalitet på både finska och svenska.

Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse?

Efter att ha fungerat som förbundsordförande i snart två år känner jag att jag inte ännu är redo att ge över ordförandeklubban utan jag vill fortsätta arbetet som förbundsordförande för världens bästa ungdomsförbund. Svensk Ungdom har slagit rekord i kandidatnomineringen inför kommunalvalet och jag vill fortsätta arbetet för att ro kommunalvalet i land och göra det bästa kommunalvalet någonsin.

Utöver det vill jag använda mina erfarenheter för att ytterligare utveckla förbundet, sprida vår politik och synliggöra förbundet ännu mera. Det finns en stark efterfrågan på den politik SU för och vi ska fortsätta vara aktiva och kämpa för de värderingar vi tror på och förändra både Finland och världen till en mer rättvis, inkluderande och liberal plats där alla har rätt att uttrycka sin åsikt.

Vilken roll brukar du ta i en grupp?

Inom Svensk Ungdom har jag naturligt tagit en ledande position i rollen som förbundsordförande och känner mig bekväm som ledare. Det innebär för mig även att höra allas åsikter och hitta kompromisser. För mig är det viktigt att alla SU:s medlemmar känner sig hörda och att det har möjlighet att påverka vårt förbund. Jag vill att alla ska kunna kontakta mig med låg tröskel.

Utanför Svensk Ungdom känner jag mig bekväm med ett flertal olika roller beroende på vilken grupp och situation det är frågan om. Jag har även lätt att anpassa mig till nya situationer och grupper och ser det som en av mina styrkor.