Vilka politiska frågor är viktiga för dig?

Nordiskt samarbete och EU – generellt internationellt samarbete. Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. Feminism och utbildning. Ge internationella (även om de utgör mindre än 8% av invånarna) tillträde till det politiska livet i Finland. Finsk politik är inte tillgängligt om man inte pratar finska och dessa 8% behöver en röst.

Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse?

Jag har alltid varit intresserad av politik. Jag är född i Danmark, bodde senare i Sverige och senast i UK för jag flyttade till Finland. Jag har tidigare varit politiskt aktiv (Radikal Ungdom i Danmark, Centerpartiets Ungdomsförbund i Sverige) och har en kandidat i internationella relationer och juridik. Nu jobbar jag som COO för ett socialt startup registrerad i UK och jobbar varje dag direkt med Agenda 2030 och den privata sektorn roll i detta. Som dansk-svensk har jag insikt i hur de två länder ser ut politiskt och fungerar praktiskt – och hur vi i Finland kan (eller inte kan) inspireras av våra nordiska grannländer. Jag tänkta det skulle gynna Förbundsstyrelsen att ha en representant från ett annat (två) nordiska länder.

Vilken roll brukar du ta i en grupp?

Jag tar vanligtvis ansvar i och med det är en naturlig del av min roll i mitt jobb. Men jag är mer en person som jobbar ”behind the scenes” än en som talar mycket till offentligheten. I detta fallet är jag ny och vet därför, att jag har mycket att lära om hur det politiska system i Finland fungerar. Jag ser detta som en möjlighet att lära och förhoppningsvis dela mina egna erfarenheter och bidra till att SU’s förbundsstyrelse kan utveckla sin politik och göra politik mer tillgängligt till hela befolkningen.