Vilka politiska frågor är viktiga för dig?

Utbildningsfrågor, säkerhetspolitik och rättvis generationspolitik är de frågor jag främst är intresserad av. Allra viktigast i beslutsfattandet är enligt mig det att man fattar beslut som är långsiktiga och hållbara.

???

Koulutuspolitiikka, turvallisuuspolitiikka ja oikeudenmukainen sukupolvipolitiikka on aiheet joista olen eniten kiinnostunut. Mulle tärkeintä kaikessa päätöksenteossa on se että päätökset ovat kauaskantoisia ja kestäviä.

Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse?

Jag har lärt mig massor av mina två år förbundsstyrelsen och tiden har varit otroligt givande till mig personligen. Har nu varit vice ordförande i ett halvt år och anser att jag fortfarande har mycket att ge åt förbundet. Förutom den vanliga politiken så har jag under den senaste perioden satt mycket tid i att förnya stadgarna, men också arbetat med att göra vår förvaltning bättre då det t.ex. kommer till lokalavdelningarna.

Ifall jag skulle få förtroendet med att fortsätta som vice ordförande så skulle jag vilja fortsätta föra fram vår politik till en större målgrupp eftersom jag ser att det finns en efterfrågan på den politik vi för. Annars tycker jag att nästa års fokus ska vara på medlemsvård. Det senaste året har varit tungt för alla förtroendevalda och jag tycker att det skulle vara viktigt att alla medlemmar känner sig som en del av förbundet.

???

Olen oppinut ihan älyttömän paljon näinä kahtena vuotena kun olen ollut liittohallituksessa ja aika on ollut itselleni tosi antoisaa henkilökohtaisesti. Olen nyt ollut edellisen puolen vuoden aikana varapuheenjohtaja ja koen että minulla edelleen on paljon annettavaa järjestölle. Yleisen politiikan ohella olen edellisen kauden aikana mm. ollut mukana uudistamassa meidän yhdistyssääntöjä mutta myös ollut mukana parantamassa meidän hallintoa esimerkiksi paikkallisjärjestöjen kannalta.

Jos saisin luottamuksen jatkaa varapuheenjohtajana haluaisin vielä paremmin tuoda esiin meidän politiikkaa laajemmalle kohderyhmälle, sillä koen että meidän politiikalle on kysyntää. Toinen asia joka mielestäni pitää olla ensi vuonna fokuksena on jäsenten hyvinvointi. Edellinen vuosi on ollut kaikille luottamushenkilöille raskas ja koen että olisi tärkeää edistää kaikkien jäsenten tunnetta siitä että he ovat osa järjestöä.

Vilken roll brukar du ta i en grupp?

Jag tar väldigt olika roller i grupp beroende på gruppen. Om det t.ex. är en tystare grupp så tar jag gärna en ledande roll, men finns det flera ”ledarpersoner” i gruppen så är jag också jätte okej med att ge dem mer plats. Beror alltså mycket på, men oberoende vilken roll jag har så ser jag det som jätte viktigt att lyssna på andra och ta med alla andra. Det är viktigt för mig att alla ska känna sig bekväma med att säga sin åsikt oberoende vad det är för situation.

???

Ryhmässä otan eri rooleja riippuen ryhmän kokoonpanosta. Jos kyseessä on esimerkiksi hiljaisempi ryhmä otan mielelläni johtavamman roolin, mutta mikäli ryhmässä jo on ”johtajia” niin olen oikein mieluusti hieman sivummalla ja annan heille tilaa. Riippuu siis paljon, mutta kaikissa tilanteissa minulle on tärkeää kuunnella toisia ja ottaa kaikki mukaan. Minulle on tärkeää että kaikki tuntevat että he voivat sanoa mielipiteensä, oli kyseessä minkälainen tilanne tahansa.