Vilka politiska frågor är viktiga för dig?

Jag brinner mest för internationella och utbildningspolitiska frågor, men anser att allting inom politiken fungerar i växelverkan och ser därför också framemot att utveckla mina kunskaper inom alla politiska delområden.

Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse?

Det halva året som gått har varit varit väldigt givande och anser att jag fortfarande har mycket att komma med. Under det kommande året tycker jag att det är särskilt viktigt att fortsätta lyfta fram studerandes förvärrade situation och arbeta för mera stöd för unga. Annat jag vill utveckla är förbundets synlighet.

Vilken roll brukar du ta i en grupp?

Jag är en väldigt flexibel person och tar olika roller beroende på grupp. Är väldigt bekväm som ledare men kan också ge mera plats till andra som har den ledande rollen. Oberoende roll, så anser jag att det är viktigt att allas röster hörs och att saker kan diskuteras också på en neutral nivå.