Vilka politiska frågor är viktiga för dig?

För mig är utbildningspolitik, ungas välmående och ungas delaktighet i politiken mycket viktigt.
Jag brinner också mycket för allt som ingår inom ramen av mänskliga rättigheter.

Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse?

Jag vill sitta i förbundsstyrelsen för att jag vill vara med och jobba för det viktiga politiska arbetet Svensk Ungdom gör.
Jag vill vara med och lyfta fram/jobba för viktiga frågor som att se yngre mäniskor aktivera sig politiskt tidigare, ungas delaktighet, och att ungas röst blir hörd i samhällsdebatten.
Jag har också tidigare erfarenhet av styrelserabete från andra förbund, så som Finlands Svenska Skolungdomsförbund, FSS.

Vilken roll brukar du ta i en grupp?

I en grupp är jag mycket flexibel och ansvarstagande. Jag lyssnar gärna till andras idéer och tankar, samtidigt som jag också gärna själv bidrar till diskussionen med åsikter och förslag. Jag är bekväm i en ledande roll men också i andra roller.