Vilka politiska frågor är viktiga för dig?

Jag är mest insatt och intresserad i utbildningspolitik, jämställdhetsfrågor och juridiska frågor. Inom utbildning håller jag störst koll på andra stadiet, och ungas välmående i skolvärlden. Finland är en av de mest jämlika länder i världen, men arbetet med jämställdhet är inte ännu färdig. Juridiska frågor sitter närä mig eftersom det är något jag strävar för att studera i framtiden.

Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse?

Jag vill sitta i FS för att arbeta konkret och aktivt mot ett förbund som är mångspråkig. Själv som en finskspråkig vet jag att det kan ibland vara svårt att få sin röst hörd när man inte talar sitt modersmål, även om man har goda kunskaper inom den andra inhemska.

SU har tagit stora och goda steg inom detta ärende under de senaste åren, men jag ser att den politiken vi i SU för har en större efterfrågan. Därför måste vi kunna nå ut till de som inte kanske pratar eller förstår svenska.

Vilken roll brukar du ta i en grupp?

Jag brukar oftast inte vara den ljudigaste typen i gruppen, men jag älskar att diskutera och även debattera om olika frågor med målsättning på en lösning som alla är nöjda med.