Vilka politiska frågor är viktiga för dig?

För mig är utbildningspolitik, tvåspråkighet och företagsamhet viktiga politiska frågor. Jag tycker att skolväsendet är nyckeln till tvåspråkighetens fortlevnad och utveckling, samtidigt som företagsamhet borde kunna introduceras till ungdomar redan i skolan. Jag vill se ett högklassigt, välmående och nätverkat skolväsende som kan samarbeta över språkgränser, med näringslivet och med det tredje stadiet.

Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse?

Jag vill jobba för att påverka min omgivning på det mest konkreta sättet som jag kan för min ålder. Jag håller starkt med SU:s politiska ställningstaganden och vill arbeta med en organisation som har samma värdegrund som jag.

Vilken roll brukar du ta i en grupp?

Min erfarenhet kommer till största delen från mycket ansvarstagande positioner inom grupper, bl.a. från ordförandeskapet för Gymnasiet Lärkans studerandekår. Jag har lett grupper både i och utanför skolan och har aktivt försökt utveckla min kunskap om hur grupper bäst fungerar och hur samarbete kan förstärkas.
Mitt mål är oftast att få så mycket ur en diskussion som möjligt. Jag är inte rädd för att ställa frågor i en grupp, trots att det avslöjar min okunskap inom ett område. Det viktiga är att gruppens samarbete är effektivt och att idéer fritt kan bollas.