Vilka politiska frågor är viktiga för dig?

Jag är särskilt intresserad av frågor som berör social- och hälsovård, utbildning och jämlikhet. Med andra ord har jag ett stort intresse för socialpolitik och för hur vi kan skapa social trygghet i samhället. En högklassig skola och småbarnspedagogik är vårt samhälles byggstenar och de mest effektiva sätten att skapa jämlikhet och minska differentiering. Vad gäller den stundande vårdreformen är det viktigt att se till att tjänsterna är fungerande och lättillgängliga i framtiden. Speciellt vill jag se satsningar på psykiskt välmående. Att unga idag mår sämre än någonsin är alarmerande.

Olen erityisen kiinnostunut sosiaali- ja terveydenhuoltoon, koulutukseen ja tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä. Toisin sanoen sosiaalipolitiikka on lähellä sydäntäni ja haaveenani on sosiaalisesti kestävä yhteiskunta. Laadukas koulu ja varhaiskasvatus on yhteiskuntamme kulmakiviä. Koulutus on myös kaikista tehokkain tapa kasvattaa yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Minulle on tärkeää, että sosiaali-ja terveyspalvelut olisi tulevaisuudessa helposti toimivia ja aidosti kaikkien saatavilla. Erityisesti haluan nähdä panostuksia mielenterveyspalveluihin. Se, että nuoret voivat tänä päivänä huonommin kuin koskaan aiemmin on hälyttävää.

Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse?

Jag vill bredda förbundets verksamhet och stärka dess liberala profil även på andra sidan språkmuren. Jag har rötter i Lappland och mellersta Finland och jag skulle gärna se vår verksamhet växa i dessa områden, det har vi alla förutsättningar till. Jag skulle bland annat vilja se att vi under det kommande året börjar arbeta för en femte krets, Övriga Finlands krets. Jag vill att SU är en gemenskap där alla känner sig välkomna och mår bra, för det viktigaste vårt förbund har är våra aktiva.

Haluaisin kasvattaa toimintaamme ja vahvistaa sen liberaalia profiilia myös kielimuurin toisella puolella. Sukujuureni on Lapissa ja Keski-Suomessa ja haluaisin nähdä meidän politiikan laajenevan näille alueille, kaikki edellytykset siihen on. Pidän tärkeänä, että tulevana toimintavuonna aloitamme työskentelemisen viidennen piirin eteen, eli ns. muun Suomen piirin. Haluan, että RKP-nuoret on yhteisö, jossa kaikki tuntevat olevansa tervetulleiksi ja voivat hyvin, meidän tärkein voimavara on meidän jäsenet.

Vilken roll brukar du ta i en grupp?

I gruppsituationer är jag betraktaren, som åtar mig ansvar då det behövs. Jag försöker ofta skapa diskussion, och delar med mig av mina åsikter, samtidigt som jag upplever det vara viktigt att skapa en trygg atmosfär, där varje gruppmedlem känner sig bekväm.

Olen ryhmässä tarkkailija, joka ottaa vastuuta tarvittaessa. Pyrin usein saamaan aikaan keskustelua ja jaan omia ajatuksia, samalla pidän tärkeänä luoda ilmapiiriä, jossa jokainen ryhmäläinen voi tuntea olonsa turvalliseksi.