Vilka politiska frågor är viktiga för dig?

En högklassig utbildningspolitik står nära mitt hjärta. Jag har alltid drivit frågor som berör oss unga men framför allt vår framtid. Därför är även innovation och företagsamhet en viktigt frågor för mig. Jag vill se en hög sysselsättningsgrad och det inkluderar en dynamisk arbetsmarknad. Den sista frågan är jämställdhet, det finns utrymme för förbättring på många håll och en stark och attraktiv politik är lösningen.

Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse?

Det absolut viktigaste för mig är att driva en politik som fortsätter att utveckla SU, den här arbete började jag redan under min första mandatperiod i styrelsen och jag vill fortsätta där jag slutade. Den grupp som leder SU har ett enormt ansvar, men de viktigaste är att gruppen har bägge kunskap från alla håll och representation från hela Svenskfinland och den gruppdynamiken passar mig perfekt. Jag är driven, engagerad men framförallt en god lyssnare. Min bakgrund inom SU har växt med åren och idag sitter jag i b.la. som styrelsemedlem i SU i Österbotten, medlem i Internationella utskottet och i LSK utskottet. Jag har även goda relationer till andra partier och resan har hittills varit lärorikt och spännande. Nu vill jag ge ännu mera!

Vilken roll brukar du ta i en grupp?

Jag är ofta den som vill driva saker framåt, jag är väldigt målmedveten och driver saker på ett livligt och effektivt sätt. Dessutom brukar jag var den som skrattar mest! För mig är det viktigt att gruppsammanhållningen är extra bra för att det är då vi som grupp briljerar mest!
En positiv SU är en grundpelare i framtidens politik. Jag är en flexibel person och är aldrig rädd att lyssna på andra eller ta framsätet om det behövs.