I öppningstalet för Svensk Ungdoms 78:e förbundskongress kritiserade förbundsordförande Frida Sigfrids den ökade hatretoriken i dagens politiska debatt som blundar för alla människors lika värde. Sigfrids lyfte fram Svensk Ungdom som motpol till fientligheten eftersom förbundet inte kompromissar om människors lika värde eller mänskliga rättigheter.

– Den politiska vardagen vi lever i är både frustrerande och tung. Men det som ger mig hopp är att Svensk Ungdom inte blundar. Vi accepterar inte politik där man värdesätter människor olika, eller där rasism, hat eller trakasserier förekommer. Vi accepterar inte politik där man ställer människor mot varandra genom populistiska uttalanden eller hot, sade Sigfrids i sitt linjetal på förbundskongressen.

I kommunalvalet 2017 var SFP partiet med den största andelen kandidater under 30 år. I årets val är andelen kandidater under 30 år ännu högre.

– Av Svenska Folkpartiets kandidater är över 15 procent under 30 år, vilket är mer än i något tidigare kommunalval. Det här är inte en slump, utan ett resultat av vårt aktiva arbete och en politik som arbetar långsiktigt för allas lika värde. Det finns en klar efterfrågan på en politik som baserar sig på fakta och forskning, och det ser vi klart i kandidatnomineringen, fortsatte Sigfrids.

Sigfrids lyfte också fram hur unga drabbats av coronapandemin och vilka åtgärder Svensk Ungdom kräver av regeringen. Hon poängterade bland annat att studerandes ekonomi inte kan bygga enbart på prestationer då världen är mitt i en pandemi.

– Coronapandemin är en prövning som kommer ha konsekvenser långt i framtiden. Därför kräver Svensk Ungdom att alla unga som behöver hjälp ska få den. Vi kräver att också de yngre generationernas situation ska beaktas i det politiska beslutsfattandet. Det här är något regeringen har alla redskap till – nu krävs bara den politiska viljan. Och Svensk Ungdom kommer att tjata om dessa ända tills de blir verklighet.