Svensk Ungdoms 78:e kongress har valt Frida Sigfrids, 25 år från Borgå, till förbundsordförande. Sigfrids har fungerat som förbundsordförande sedan maj 2019 och får fortsatt förtroende i sitt uppdrag.


Sigfrids är utbildad politices kandidat vid Åbo Akademi och kandiderade i riksdagsvalet och EU-valet år 2019. Hon är också kandidat i sommarens kommunalval i Borgå. För det kommande verksamhetsåret lyfter Sigfrids fram Svensk Ungdoms roll som förnuftets röst i politiken.

– Svensk Ungdom är ett ungdomsförbund att räkna med. Inte bara inom Svenska folkpartiet, utan i hela den finska politiken. Vi baserar vår politik på fakta och forskning fram om hat och populism. Vi har varit med och skrivit regeringsprogram och tvekar inte att lyfta fram de obekväma frågorna som ministrar och riksdagsledamöter inte vill prata om. Det kommer vi definitivt att göra också i fortsättningen, sade Sigfrids i sitt ordförandetal på förbundskongressen.

I årets kommunalval har Svenska folkpartiet en större andel unga kandidater än någonsin tidigare, och Sigfrids sade i sitt tal att Svensk Ungdom ska fortsätta slå rekord under det kommande året.

– Vi ska göra det bästa kommunalvalet i Svensk Ungdoms historia och få fler SU:are invalda än någonsin tidigare. Min vision är att vi ska fortsätta växa som förbund och även i fortsättningen föra en aktiv socialliberal politik och vara en motpol till de högerextrema och populistiska rösterna, sade Sigfrids.