Det är dags att göra mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen till en del av bilaterala relationerna mellan Finland och Ryssland. Vi har förlorat vår vågmästarställning i diplomati: Vi är beroende av internationella organisationers gemenskap och styrka för att döma brott mot mänskliga rättigheter. Vi har infört en vag utrikespolitisk linje, som inte tillräckligt starkt beaktar de demokratiska principerna.

Finland halkar efter de övriga nordiska länderna, bl.a. är exporten minimal och konkurrenskraften dålig. Vi riskerar att förlora vår välfärdsstat som vi har arbetat för länge. På grund av sanktionerna mot Ryssland, går Finland miste om en viktig handelspartner. I ett demokratiskt Ryssland skulle inga sanktioner behövas, vilket skulle förbättra möjligheterna till ekonomisk tillväxt och höjer på den allmänna köpkraften som gynnar den finländska exporten. Rättsstatsprincipen gör det tryggt för finska företag att expandera till Ryssland. Demokratiska principerna gynnar Finland och Ryssland båda två ekonomiskt.

Det är av Finlands främsta intresse att arbeta för demokratiska principer i Ryssland. Vägen mot en marknad utan sanktioner i Ryssland börjar från att släppa fri politiska fångar, utrota korruptionen, hålla rättvisa samt genom transparenta val. När dessa mål har uppnåtts, kan sanktionerna evalueras på nytt. Ryssland kan bli igen en viktig handelspartner till Finland, men först måste vi prioritera de demokratiska principerna. Att arbeta för mänskliga rättigheter i Ryssland är att arbeta för ekonomisk tillväxt i Finland.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT göra mänskliga rättigheter till en central faktor för internationella avtal
– ATT införa en stark utrikespolitisk linje, som kräver att alla politiska fångar i Ryssland släpps fria
– ATT alla politiska förföljelser döms offentligt
– ATT alla offer av politiska förföljelser erbjuds asyl i Finland

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett angeläget ärende. Ekonomisk tillväxt har länge baserat sig i huvudsak på ekonomiska nyttor framför ett större samhälleligt ansvar. Frågan om vilka kriterier som är centrala då internationella (handels)avtal skrivs är mer än aktuell, och förbundsstyrelsen håller med motionären att mänskliga rättigheter borde vara en högre prioritet.

Ryssland är en viktig handelspartner för Finland, och många finska företag har stor verksamhet där. Att driva företagsverksamhet i ett annat land borde även medföra ett visst ansvar i det landet, och i motionen betonas Rysslands icke-demokratiska samhälle. Att Finland som land sätter press på länder som Ryssland med många politiska fångar och en kraftigt bristfällig demokrati är en symboliskt stark gest, som även borde stödjas av näringslivet.

Finlands asyl- och flyktingslagstiftning är utdaterad, och tog ett allvarligt steg bakåt under Sipiläs regering. Att tillåta humanitära visum och asyl för politiskt förföljda personer borde absolut vara lättare, och förbundsstyrelsen förespråkar därför varmt även den sista att-satsen.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT göra mänskliga rättigheter till en central faktor för internationella avtal.
– ATT införa en stark utrikespolitisk linje, som kräver att alla politiska fångar i Ryssland släpps fria.
– ATT alla politiska förföljelser döms offentligt.
– ATT alla offer av politiska förföljelser erbjuds asyl i Finland.

Utskottets förslag:

– ATT göra mänskliga rättigheter till en central faktor för internationella avtal
– ATT införa en stark utrikespolitisk linje, som kräver att politiska fångar släpps fria
– ATT alla politiska förföljelser döms offentligt
– ATT alla offer av politiska förföljelser erbjuds asyl i Finland

Kongressens beslut:

– ATT göra mänskliga rättigheter till en central faktor för internationella avtal
– ATT införa en stark utrikespolitisk linje, som kräver att politiska fångar släpps fria
– ATT alla politiska förföljelser döms offentligt