För tillfället är priserna på bostäder i Helsingfors betydligt högre än i resten av landet. Det finns förmånliga studiebostäder men det kan vara långa köer till dem och på den privata marknaden märks Helsingfors bostadspriser tydligast – samma storleks bostad i en annan stad kan ha ett betydligt lägre pris.

Det är svårt att att reglera den privata marknaden då efterfrågan på bostäder i Huvudstadsregionen är så stor. Bostäderna kommer fortsättningsvis att vara dyra, men de bör inte vara oskäligt dyra. Att bo i Helsingfors ska vara en möjlighet för alla, inte endast för dem som ekonomiskt har möjlighet till det. Utbudet av bostäder till rimliga priser påverkar huruvida människor vill och kan jobba och bo i Helsingfors. Detta är inte endast ett lokalt problem. Finlands huvudstad måste vara tillgänglig för alla.

Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland anser därför att SU borde arbeta för:

– ATT Svensk Ungdom aktivt arbetar för att det byggs mera bostäder i huvudstadsregionen

Förbundsstyrelsens svar:
Motionären lyfter fram ett viktigt ämne som påverkar många av förbundets medlemmar. Bostadskostnaderna, speciellt för mindre lägenheter, stiger i höjderna och de verkar inte stagnera inom en snar framtid. Förbundsstyrelsen har länge förespråkat denna sak och under förra kongressen godkändes en liknande motion. Förbundets politiska program lyfter också upp behovet av fler byggnader i landets tillväxtområden.

Förbundsstyrelsen ser att att-satsen lyfter fram ett välfungerande sätt att sänka på bostadskostnaderna; öka på antalet lägenheter i tillväxtcentrum så att utbudet kan motsvara efterfrågan. Dock anser förbundsstyrelsen att detta inte är ett problem endast i huvudstadsregionen, utan ett problem som ses i de flesta tillväxtområden som finns i landet, som Åbo och Tammerfors. Med denna motivering som grund anser förbundsstyrelsen att motionen kan godkännas, med den lilla ändring att “huvudstadsregionen” i ATT-satsen ändras till “tillväxtområden”.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT det byggs mera bostäder i tillväxtområden.

Utskottets förslag:

– ATT Svensk Ungdom aktivt arbetar för att det byggs mera bostäder i huvudstadsregionen

Kongressens beslut:

– ATT det byggs mera bostäder i tillväxtområden