I Finland måste människor med psykisk ohälsa skaffa sig en psykoterapeut. Att hitta en lämplig psykoterapeut är som att leta efter en nål i en höstack. Att springa på bekantningstillfällen ersätts inte av FPA utan är egen bekostade. I själva terapin måste man betala självrisk, det vill säga skillnaden mellan terapiavgiften och den summa som FPA ersätter. Den här summan kan vara hundratals euro i månaden. För bland annat studeranden kan denna summa vara så stor att man inte har råd att delta i psykoterapin. Tillgång till psykoterapi måste göras jämlik så att den är tillgänglig för alla.

Svensk Ungdom i Helsingfors anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT bekantningstillfällerna i samband med rehabiliterande psykoterapi helt och hållet bekostas av FPA
– ATT vi slopar självrisken för psykoterapin

Förbundsstyrelsen svar:

Under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen aktivt arbetat för många politiska frågor som skulle förbättra ungas psykiska hälsa, och förbundsstyrelsen gläds över motionärernas yrkan på ännu fler konkreta åtgärder. Förbundsordförande Frida Sigfrids har under ett flertal tillfällen påtalat problemen med psykoterapins tillgänglighet och ännu finns det mycket kvar att göra för att förbättra situationen. Därmed kan förbundsstyrelsen konstatera att motionen är något som förbundsstyrelsen aktivt arbetat med under året.

Trots det behöver arbetet fortsätta och de förslag som motionärerna kommer med är välkomna. Utöver dem har förbundsstyrelsen valt att föreslå en till att-sats om att psykoterapiutbildningen borde bli avgiftsfri för att komma åt bristen på psykoterapeuter. Psykoterapiutbildningen i Finland är i dag en av de få utbildningar inom social- och hälsovården som är avgiftsbelagda för studerande. Att bli psykoterapeut kostar mellan 30 000 och 60 000 euro (Helsingfors universitet). Det anser förbundsstyrelsen att inte är skäligt, och därmed föreslås en till att-sats kring precis detta tema.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT bekantningstillfällena i samband med rehabiliterande psykoterapi helt och hållet bekostas av FPA.
– ATT vi slopar självrisken för psykoterapin.
– ATT psykoterapiutbildningen blir avgiftsfri i Finland.

Utskottets förslag:

– ATT bekantningstillfällena i samband med rehabiliterande psykoterapi helt och hållet bekostas av FPA.
– ATT vi slopar självrisken för psykoterapin.
– ATT psykoterapiutbildningen blir avgiftsfri i Finland.

Kongressens beslut:

– ATT bekantningstillfällena i samband med rehabiliterande psykoterapi helt och hållet bekostas av FPA.
– ATT vi slopar självrisken för psykoterapin.
– ATT psykoterapiutbildningen blir avgiftsfri i Finland.