År 2019 omfattade Svensk Ungdom under Kongressen en motion om att mensskydd omfattas av en reducerad skattesats på 10%. Något som man jobbat hårt för men som ännu inte omfattats av regeringen.

Svensk Ungdom i Österbotten vill nu fortsätta jämställdhetsarbetet och göra menstruationen förmånligare för unga. Det här kan förverkligas genom att varje menstruerande person i grundskolan förses med en gratis menskopp av skolhälsovården.

Dessutom är menskoppen som mensskydd fördelaktig på så vis att den är ett miljömässigt hållbart alternativ, då engångsprodukter orsakar mycket avfall och ofta innehåller plaster. En gratis menskopp kan alltså även fungera som en introduktion till ett miljövänligare mensskydd.

Därför vill Svensk Ungdom i Österbotten att SU ska arbeta för:

– ATT menstruerande personer genom skolhälsovården förses med en gratis menskopp

Förbundsstyrelsen svar:

Motionären är ute i gott syfte. Ämnet är relevant, och som motionären påpekar så godkände kongressen en motion om att reducera skattesatsen för mensskydd redan år 2019. Förbundsstyrelsen anser att denna motion är en bra vidareutveckling för en mera jämställd framtid.

Förbundsstyrelsen ansåg dock att ett tillägg skulle vara på sin plats. Alla personer som menstruerar kan eller vill inte använda menskoppar. Det finns flera orsaker till varför dessa kan vara problematiska. Därför vill förbundsstyrelsen se att motionen skulle innefatta en större variation av mensskydd så att alla har tillgång till det alternativ som lämpar sig för just dem.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT menstruerande personer genom skolhälsovården förses med en gratis menskopp och andra mensskydd.

Utskottets förslag:

– ATT menstruerande personer genom skolhälsovården förses med en gratis menskopp och andra mensskydd.

Kongressens beslut:

– ATT menstruerande personer genom skolhälsovården förses med en gratis menskopp och andra mensskydd.