Då man går in på köpcentret Dixi vid Dickursby järnvägsstation eller ringer till Dickursby hälsostation får man höra bruten svenska, såsom på många andra platser nuförtiden. På järnvägsstationen handlar det bara om konstigt uttalade ord, medan det vid hälsostationen handlar om total ouppfattbarhet. Om en person som endast talar svenska skulle ringa hälsostationen med vilket som helst ärende skulle de vara totalt förvirrade.

Effekten av detta förvärras ytterligare med tanke på den nuvarande coronaviruspandemin, och det omedelbara behovet av tillgång till vård. Om en person med coronasymptom ringer till hälsostationen och endast kan tala svenska, är det extremt svårt för dem att ens anmäla sig för coronatest.

SU i Nyland vill:

– ATT språkkompetensen skall ökas på offentliga platser, framförallt platser där det kan vara livsviktigt.
– ATT offentliga uppringningstjänster skall fungera lika väl på båda nationella språken.

Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen håller helt med motionären gällande hur viktigt det är att man kan få hjälp och service också på svenska inom de offentliga tjänsterna. I dagens läge ska språklagen garantera att de språkliga rättigheterna uppfylls, men i praktiken finns det problem inom den offentliga servicen, vilket motionären också påpekar. Förbundsstyrelsen anser att den första att-satsen är väldigt svår att åtgärda. Situationen är problematisk med tanke på att våra skolor och andra utbildningsanstalter inte sätter tillräcklig fokus på svenskan för att möjliggöra en ökning av den allmänna språkkompetensen. Det är också svårt att ge svenskan en större plats inom de givna veckotimmarna i skolorna. Svensk Ungdom förespråkar dock att undervisningen i det andra inhemska språket ska inledas från årskurs ett, vilket förbundsstyrelsen ser att kan vara lösningen på det problem som motionären för fram i den första att-satsen. Det krävs en attitydförändring i hela samhället för att åtgärda problemet med den bristande svenska servicen inom den offentliga sektorn. Den andra att-satsen innehåller däremot en väldigt konkret och bra åtgärd som förbundsstyrelsen fullt stöder.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT offentliga uppringningstjänster skall fungera lika väl på båda nationella språken.

Utskottets förslag:

– ATT offentliga uppringningstjänster skall fungera lika väl på båda nationella språken.
– ATT språkkompetensen vid offentliga tjänster förbättras

Kongressens beslut:

– ATT offentliga uppringningstjänster skall fungera lika väl på båda nationella språken.
– ATT språkkompetensen vid offentliga tjänster förbättras