Den myndigheten som högskolestuderande är mest i kontakt med är Folkpensionsanstalten (FPA) som beviljar studiestöd och bostadsbidrag som är studenternas primära inkomst under studietiderna. Tills den 1 januari 2018 fanns det en separat studiestödsnämnd i varje universitet som avgjorde alla ansökningar gällande studenternas primära inkomst. De fungerade som servicepunkter på campusområdet och hade personal som var specialiserade i studerandes socialbidrag. Orsaken till att avskaffa detta tidigare system var att koncentrera all service till FPA d.v.s. en och samma myndighet för effektivitetens skull. Detta kan anses som en bra sak.

Problemet med det nuvarande system är att FPA blivit alltmer en ansiktslös statlig myndighet som skickar brev och ibland ringer. Det personliga och individuella bemötandet och sättet att erbjuda service finns inte längre. På FPA:s kontor finns det inte separat personal för studenter som skulle möta studenter och faktiskt erbjuda mer personlig service. Detta behövs för att studenternas livssituationer är alltmer diversa bl.a. för att man måste försöka förena studerande och arbete bara för att har råd att leva. Att nå FPA per telefon eller via chatten är en halvdagsoperation i dagens läge, och även om man får kontakt, får man inte nödvändigtvis ett rimligt svar. Tröskeln att nå FPA är därmed hög.

Fast den yngre generation är mycket mer van vid internet och elektroniska kommunikationsmedel, betyder det inte att vi som medborgare inte skulle vilja ha service ansikte mot ansikte från staten eller överhuvudtaget. Studerande kan ha frågor som är värda att köa några timmar per telefon men oftast är frågor mer vardagliga eller mindre pressande. De frågor skulle vem som helst vilja ha svar på så snabbt som möjligt så att själva saken blir behandlad i tid och på rätt sätt. En konkret lösning till detta är att återinföra de servicepunkter som tidigare fanns på campusområde, utöka dem till alla högskolestäder och bemanna dem med FPA:s personal som har erfarenhet om studiefrågorna. Servicepunkter bör ha minst en heltidsarbetare. Vi vill att de cirka 270 000 högskolestudenter som finns i Finland kan åtminstone ha en känsla av det att det finns hjälp som är lätt att nå med låg tröskel.

Att få mer personlig service med lägre tröskel är också ett sätt att motverka olika missförståelser och andra problematiska situationer – för effektivitetens skull.

Därför vill LSK att svensk Ungdom bör arbeta för:

– ATT återinföra servicepunkter på alla högskolecampus med FPA:s personal
– ATT överlag göra FPA mer tillgängligt för studerande

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett viktigt ärende, det vill säga tillgängligheten av stöd och service från FPA. Förbundsstyrelsen är enade om att studerandes förmåner i dagens läge kan vara svårtolkade. Studerande har väldigt olika livssituationer som påverkar möjligheten att få och kombinera olika bidrag. Det är därför väldigt viktigt att studerande kan få hjälp med att söka de bidrag de har rätt till och får snabba svar på sina frågor. FPA ska därför klart utveckla sin service och säkerställa att alla kan få tillräcklig hjälp snabbt och med låg tröskel.

Däremot anser förbundsstyrelsen att det inte är ändamålsenligt med permanenta servicepunkter på campus, eftersom FPA har gått in för att slopa även andra fysiska servicepunkter och majoriteten av problemen och frågorna kan behandlas på distans. Förbundsstyrelsen ser ändå att FPA kunde besöka högskolor vid behov, istället för att återinföra de fysiska punkterna permanent. Under den rådande pandemin anser förbundsstyrelsen inte heller att det vore ändamålsenligt att arbeta för fysiska servicepunkter på campus.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT FPA:s tjänster är lättillgängliga för alla studerande och FPA besöker högskolor vid behov.

Utskottets förslag:

– ATT FPA:s tjänster är lättillgängliga för alla studerande och FPA besöker högskolor vid behov.

Kongressens beslut:

– ATT FPA:s tjänster är lättillgängliga för alla studerande och FPA besöker högskolor vid behov.