Covid-19 pandemin har i ungefär ett års tid tvingat högskolorna att tänka om kring upplägget av studierna och de flesta studerande har fått gå till studier som går helt på distans. Distansstudierna har haft många både positiva och negativa effekter på studerandes vardag. Distansstudierna möjliggör flexibilitet i studierna speciellt i de fallen där studerande arbetar på sidan om studierna eller om man inte bor på studieorten. Den sociala biten och interaktioner mellan kursdeltagare bör dock upprätthållas och därmed ska inte studierna helt ändras till distansversioner. Det får heller inte vara mer arbetsdrygt oberoende version.

Det gynnar både studerande och högskolorna då möjligheterna till distansdeltagande utvecklas. Utbildningens kvalitet och möjligheten till kontaktundervisning får dock inte påverkas negativt av ökade möjligheter till distansstudier. Möjligheten till hybridstudier borde därmed vara ett alternativ även efter pandemin.

Liberala Studerande anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT möjligheten till kvalitativa hybridstudier utvecklas även efter pandemin
– ATT möjligheten till hybridstudier blir en del av utbildningen på alla högskolor

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram ett aktuellt ärende som blivit vardag för så gott som alla studerande. Trots de utmaningarna som distansstudierna medfört anser förbundsstyrelsen att de även öppnat möjligheter för framtiden. Utvecklingen av hybridstudier är viktig för att garantera en möjlighet till distansstudier för de personer som önskar fortsätta avlägga sina studier utan fysisk närvaro även efter den rådande pandemin. Att distansarbete förallmänligats har ansetts vara en välkommen följd av COVID-19 pandemin. Om och när näringslivet ökar på möjligheterna att delvis utföra arbetsuppgifter på distans, ser förbundsstyrelsen att högskolorna måste vara med i utvecklingen och säkerställa att det i framtiden erbjuds allt bättre möjligheter till att avlägga studier på det för studeranden bästa sättet. Därför förespråkar förbundsstyrelsen varmt motionen om möjlighet till hybridstudier i framtiden.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT möjligheten till kvalitativa hybridstudier utvecklas även efter pandemin.
– ATT möjligheten till hybridstudier blir en del av utbildningen på alla högskolor.

Utskottets förslag:

– ATT möjligheten till kvalitativa hybridstudier utvecklas även efter pandemin
– ATT möjligheten till hybridstudier blir en del av utbildningen på alla högskolor

Kongressens beslut:

– ATT möjligheten till kvalitativa hybridstudier utvecklas även efter pandemin
– ATT möjligheten till hybridstudier blir en del av utbildningen på alla högskolor