Ämnet psykisk ohälsa är fortfarande väldigt tabubelagt. Elever och studerande vill inte alltid söka sig till kuratorn på egen hand för att de är rädda att någon skall komma på dem och de anser att det är pinsamt. Hälsovårdaren har heller inte möjlighet att varje gång fånga upp dem som skulle behöva diskutera med en kurator.

Genom att införa obligatoriska kuratorträffar minskar man ansvaret hos hälsovårdaren att hitta det som psykiskt är jobbigt. Kuratorerna vars främsta utbildning är sinnet kan sitta ner och diskutera med var och en och förhoppningsvis hitta dem som verkligen behöver hjälp.

Om varje elev och studerande hade en obligatorisk träff med kuratorn skulle tröskeln vara lägre för dem att ta kontakt då de behöver hjälp och det skulle inte uppstå lika stor stress till att prata om ämnet eftersom alla är tvungna att hälsa på kuratorn minst en gång.

SU i Nyland vill:

– ATT det införs obligatorisk kuratorsträff för alla elever och studerande
– ATT det inte är hälsovårdarens ansvar att försöka hitta dem som inte sökt hjälp
– ATT vi jobbar för att tröskeln för att kontakta kuratorn blir lägre
– ATT träffar hos kuratorn skall normaliseras

Förbundsstyrelsens svar:

Psykisk ohälsa är precis som motionären skriver fortfarande tabubelagt. I kombination med ökad mental ohälsa bland unga finns det ett behov av att sänka tröskeln och att normalisera det att man ska söka hjälp. Därför kunde motionärens förslag om kuratorsträffar vara en bra lösning på situationen. Eftersom resurserna för kuratorsverksamheten är begränsade, vore det mer ändamålsenligt att fokusera resurserna där de behövs mest. Därför anser vi i förbundsstyrelsen att det vore ändamålsenligt att alla elever fick en kallelse till en kuratorsträff en gång under högstadiet och en gång under andra stadiet, men att det inte vore obligatoriskt.

Andemeningen i att-satsen om hälsovårdarens ansvar är god. Förbundsstyrelsen anser ändå att det inte ska ligga på en enskild persons ansvar att hitta dem som behöver hjälp, utan att det bör basera sig på ett samarbete mellan ett flertal personer och myndigheter. Många känner att det är lättare att ta kontakt med hälsovårdaren än med kuratorn. Därför anser förbundsstyrelsen att lösningen på problemet vore att alla elever och studerande skulle få en kallelse till kuratorn en gång i högstadiet och en gång på andra stadiet. Därmed anser förbundsstyrelsen att motionen är ytterst befogad och att Svensk Ungdom ska fortsätta driva frågan.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT alla elever och studerande får en kallelse till en kuratorsträff minst en gång under högstadiet och en gång under andra stadiet.
– ATT vi jobbar för att tröskeln för att kontakta kuratorn blir lägre.
– ATT träffar hos kuratorn skall normaliseras.

Utskottets förslag:

– ATT alla elever och studerande får en kallelse till en kuratorsträff minst en gång under högstadiet och en gång under andra stadiet.
– ATT vi jobbar för att tröskeln för att kontakta kuratorn blir lägre.
– ATT träffar hos kuratorn skall normaliseras.

Kongressens beslut:

– ATT alla elever och studerande får en kallelse till en kuratorsträff minst en gång under högstadiet och en gång under andra stadiet.
– ATT vi jobbar för att tröskeln för att kontakta kuratorn blir lägre.
– ATT träffar hos kuratorn skall normaliseras.