Potatis har länge varit en av världens mest populära råvaror och en av de nyttigaste. Men på senaste tiden har potatisen har blivit utkonkurrerad och behöver nu återfå sin status! Den är 99,9 procent fettfri och innehåller värdefulla vitaminer och fibrer. Skalet innehåller dessutom nyttiga antioxidanter. Potatis är bra basmat. Utöver energi i form av kolhydrater ger potatis vitamin C, vissa B-vitaminer, kalium och kostfibrer. Proteinhalten är låg men proteinet är av hög kvalitet.

Potatisen är dessutom miljövänlig och är den av alla vegetabilier som är minst markkrävande. Ris odlas på vattendränkta marker släpper ut relativt mycket växthusgaser, och påverkar därför klimatet mer än spannmål och potatis. Med tanke på Svensk Ungdom vill främja klimatsmarta alternativ när det kommer till maten och också stöda lokala producenter anser SU i Främre Tölö att detta också borde synas på Svensk Ungdoms evenemang.

Därför vill Ellinor Juth med stöd SU i Främre Tölö att Svensk Ungdom ska jobba för

– ATT potatis föredras framom ris och sånt
– ATT potatis serveras på alla Svensk Ungdoms fysiska evenemang

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram en viktig fråga angående trakteringen på förbundets olika evenemang. Förbundsstyrelsen anser att det är av yttersta vikt att den mat som serveras på evenemangen uppfyller näringsrekommendationerna, vilket även motionären lyfter fram. Samtidigt måste maten uppfylla krav på allergier och andra specialdieter.

Frågan kring just potatis som motionären speciellt för fram är spännande. Svensk Ungdom har, då evenemang ännu kunde ordnas fysiskt, serverat mycket potatis på sina evenemang. Dock anser förbundsstyrelsen inte att det är ändamålsenligt att slå fast att potatis bör serveras på precis alla fysiska evenemang. Svensk Ungdom serverar heller inte alltid mat på sina evenemang vilket gör frågan ännu mer komplicerad och svår att genomföra. Förbundsstyrelsen yrkar därför att det inte ska finnas ett krav på att servera potatis på alla evenemang. Trots det kommer förbundet även i fortsättningen att servera näringsrik, god och närproducerad mat på sina evenemang, vilket i flera fall bra kan innebära bland annat potatis.

Med den här motiveringen anser förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda några åtgärder och är därmed besvarad.

Utskottets förslag:

Motionen föranleder inga åtgärder.

Kongressens beslut:

Motionen föranleder inga åtgärder.