Finlands skattesystem består av många olika former av skatter, dels av straffskatter och acciser, dels av inkomstskatter och dels av konsumtionsskatter. Skatterna har olika funktioner, men fungerar ändå i huvudsak som begränsningar av mänsklig verksamhet, för att kunna möjliggöra det välfärdssamhälle vi har.

Acciser och straffskatter är i huvudsak befogade, och borde också ökas inom vissa kategorier. Frågan om en grön skatteväxling är aktuell i och med klimatförändringen och den ekologiska kris vi lever i. Att beskatta sådan verksamhet vi vill minska på är ju logiskt.

Konsumtionsskatter, som mervärdesskatten (moms) är också till en viss grad befogade. Speciellt på varor som inte är nödvändigheter är moms ett bra sätt att höja på priset, men också för att styra konsumtion.

Inkomstskatter är däremot ett sätt att samla in pengar på arbete och ägande. Att samla in pengar från lönen (förvärvsinkomstskatt) är lite som att straffa beväringar eller skolelever med idrott. Att beskatta verksamhet vi vill uppmuntra till i Finland är inte samhällsekonomiskt smart, och till exempel en studie gjord av Akava år 2018 visar att många inte vill ta emot ett nytt arbete med högre inkomst då en stor del av inkomsthöjningen går till skatter.

Progressivitet är fungerande, men den borde göras mildare. Utgångsläget ska självklart vara att låginkomsttagare får en stor skattelättnad, men i dagens läge har vi råd med skattelättnader i alla inkomstklasser. Lättnaderna kan enkelt finansieras genom nedskärningar i miljöskadliga företagsstöd och höjningar av punktskatter och acciser. Dessutom blir det mera attraktivt att ta emot arbete, vilket i slutändan leder till lägre arbetslöshet och större skatteinkomst för både staten men också våra kommuner.

Även under koronapandemin är skattesänkningar en möjlighet att återuppliva ekonomin. I Sverige har man gått in för rekordstora skattesänkningar på just förvärvsinkomster, vilket beräknas minska arbetslösheten och stimulera ekonomin tillsammans med andra åtgärder. Finland stimulerar sin ekonomi med alla andra knep, men här har man glömt skattesänkningarna och att öka köpkraften.

Därför anser motionärerna att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT förvärvsinkomstskatten sänks i alla inkomstklasser
– ATT totalskattegraden sänks i Finland
– ATT Finland genomför en grön skatteväxling

Nicolas Sjöberg, Helsingfors
Nicholas Kujala, Esbo

Förbundsstyrelsens svar:

Motionärerna lyfter fram ett viktigt ärende i en tid då ekonomin måste återupplivas. Förbundsstyrelsen ser att det finns klara tecken på att lättnader i förvärvsinkomstbeskattningen minskar på arbetslösheten och stärker ekonomin. Motionärerna uppvisar en genomgripande förståelse i frågan och erbjuder godtagbara lösningar till hur en mildare progressivitet i framtiden finansieras.

Svensk Ungdom har redan en tid talat för en grön skatteväxling och en sänkning av totalskattegraden. Genom att beskatta det som skadar till exempel miljön, kan vi snabbare finna de lösningar som behövs för att rädda vår planet. Utöver det är motionen i linje med Svensk Ungdoms värdegrund om att det alltid ska vara lönsamt att ta emot arbete. Därmed förhåller sig förbundsstyrelsen välvillig till att förespråka motionen med motionärernas respektive att-satser.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT förvärvsinkomstskatten sänks i alla inkomstklasser.
– ATT totalskattegraden sänks i Finland.
– ATT Finland genomför en grön skatteväxling.

Utskottets förslag enligt ovan:

– ATT förvärvsinkomstskatten sänks i alla inkomstklasser.
– ATT totalskattegraden sänks i Finland.
– ATT Finland genomför en grön skatteväxling.

Kongressens beslut:

– ATT förvärvsinkomstskatten sänks i alla inkomstklasser.
– ATT totalskattegraden sänks i Finland.
– ATT Finland genomför en grön skatteväxling.