Pandemin har haft stora effekter på studerandes mentala hälsa. En undersökning gällande distansstudiernas effekter har gjorts vid Helsingfors universitet och resultaten är alarmerande. Studien visar att ca 60% av studerande vid universitet lider av utmattning eller är i riskzonen. Nu befarar man att det här kan ha långtgående följder. Antalet utmattade är betydligt fler nu än under våren 2020 och samtidigt har studiemotivationen sjunkit. Distansundervisningen är en betydande orsak. Denna siffra är enorm och måste tas på allvar eftersom utmattning medför stor risk för t.ex. depression och andra psykiska problem. Distansstudierna är påfrestande bland annat för att många är tvungna att jobba hemifrån och då kan tekniska svårigheter och brist på arbetsrum vara problematiska.

Enkäten visar en oroväckande trend gällande utmattning och distansundervisning. De yngre studerandena är mer utmattade än de äldre, vilket är en ny trend. Vanligtvis brukar utmattningen öka och motivationen avta i takt med studietiden. På våren 2020 var 18% intensivt utmattade och på hösten steg andelen till 26%. Första årets studerande har större risk för utmattning eftersom många av dem saknar erfarenhet av att leda sig själva och saknar nätverk inom studierna.

Under pandemin blir dagarna lätt likadana och monotona. Att arbetet känns som ett löpande band blir belastande, och trots att det finns många fördelar med distansstudier så leder situationen också till tristess och apati.
Nu när situationen bara fortsätter har många använt slut sina personliga resurser. Studerande behöver stöd och hjälp med att orka. Därför är det oroande att Studenthälsan har upp till tre dagar lång telefonkö samt att studiepsykologerna inte har möjlighet att ta emot alla studerande som skulle behöva stöd.

Många tvivlar på att den kommande branschen verkligen är den rätta för dem, gäller särskilt för studerande inom hälso- och socialvård. De funderar på om de verkligen vill jobba i en bransch som de nu ser som väldigt belastande under pandemin.

Liberala Studerande anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT studiepsykologer eller kuratorer finns på alla högskolor och universitet enligt behov
– ATT studerande skall få tydliga uppgifter och flexmöjligheter.
– ATT den studerande i högre grad för stöd av den undervisande personalen

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram ett ytterst angeläget ärende som Svensk Ungdom aktivt har arbetat för även under tidigare verksamhetsår. Studerandes välmående har, precis som motionären beskriver, försämrats oroväckande mycket under det senaste året och det krävs kraftfulla åtgärder för att förbättra situationen.

Eftersom det inte är endast studerande som är mycket utmattade efter det senaste året, utan även den undervisande personalen, vore det inte befogat att ålägga den undervisande personalen ett ännu större ansvar. Förbundsstyrelsen anser att högskolorna redan på ett bra sätt ger studerande tydliga uppgifter och flexmöjligheterna har förbättrats i och med distansundervisningen. Samtidigt är frågan något som högskolorna kontinuerligt utvecklar och försöker förbättra. Därför är den andra att-satsen enligt förbundsstyrelsen redan besvarad.

Förbundsstyrelsen ser att det finns ett ökat behov av studiepsykologer och kuratorer på högskolor och tycker därför att Svensk Ungdom ska fortsätta arbeta för att de ska vara tillgängliga på alla högskolor.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT studiepsykologer eller kuratorer finns på alla högskolor och universitet enligt behov

Utskottets förslag:

– ATT studiepsykologer eller kuratorer finns på alla högskolor och universitet enligt behov
– ATT studerande garanteras tillräckligt med stöd i form av studiehandledning

Kongressens beslut:
– ATT studiepsykologer eller kuratorer finns på alla högskolor och universitet enligt behov
– ATT studiehandledningen är tillgänglig och av hög kvalitet för alla elever och studerande.