I det senaste kommunalvalet, riksdagsvalet och EU-valet har Svenska folkpartiet varit partiet med den största andelen kandidater under 30 år på sina listor. Också i sommarens kommunalval är SFP partiet med den största andelen unga kandidater. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att det här är ett resultat av ett långsiktigt arbete och den stora efterfrågan på den politik Svensk Ungdom länge fört.

– Jag är glad över att Svenska folkpartiet prioriterar unga kandidater på sina listor i val. Det visar att partiet vill ge unga ansvar och litar på sitt ungdomsförbund. I sommarens kommunalval har Svensk Ungdom över 15 procent av partiets totala antal kandidater, vilket är mer än något annat riksdagsparti har, säger Sigfrids.

I synnerhet i de stora städerna har Svensk Ungdom och Svenska folkpartiet lyckats speciellt bra med att rekrytera unga kandidater. I Helsingfors är nästan 30 procent av partiets kandidater under 30 år och i Åbo uppgår siffran till nästan 40 procent.

– Det här är mer än något annat riksdagsparti. Också i Vasa har Svenska folkpartiet den största andelen unga kandidater, vilket konkret påvisar efterfrågan på unga kandidater inom partiet. Jag är glad att partiet vill ge även unga utrymme på sina listor och ge oss möjligheten att axla ansvar kring de bord där de verkliga besluten fattas, avslutar Sigfrids.