SFP går till kommunalval i Helsingfors med fler unga kandidater än något annat parti. Svensk Ungdom i Helsingfors har sammanlagt 35 kandidater mellan åldrarna 18-29, vilket är 28 procent av hela partiets kandidatmängd i huvudstaden.

– Kandidatrekryteringen har gått exceptionellt väl, och det är ingen slump, för vi har jobbat mycket och har ett bra team. Jag tror starkt att vi med detta gäng kommer att göra ett utmärkt valresultat, säger kretsordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors Emmi Piippo.

Också i resten av landet har Svenska folkpartiet en stark representation unga kandidater. Av alla riksdagspartier har SFP den klart högsta procentandelen unga kandidater, över 15%, vilket också är mer än någonsin förr.

– Äldre åldersgrupper är för närvarande överrepresenterade i stadsfullmäktige, trots att det är vi unga människor som lever längst med besluten som tas idag. Ju fler unga kandidater, desto större chans har vi att få vår röst hörd inom olika beslutsfattande organ i staden. Desto mer beaktas vår generation och de kommande generationerna i politiken, säger Piippo.