26.5–8.6 & 13.6

I juni är det kommunalval i Finland. Det betyder att du får vara med och bestämma hur din hemkommun ska utvecklas. Vi har samlat ihop saker som är bra att veta för dig som röstar för första gången i ett nationellt val – eller för dig som röstat tidigare men vill friska upp minnet. Följ dessa steg för att använda din rösträtt på rätt sätt.

1. Bestäm att du ska rösta

Demokrati – att vi tillsammans bygger det samhälle vi lever i – fungerar bara om alla deltar. Att rösta är enkelt, gratis och superviktigt, och det är extra viktigt att unga röstar. Unga är underrepresenterade både som beslutsfattare och som röstare i val, trots att vi lever längst med de beslut som fattas.

Bara vi själva vet hur det är att vara ung idag, och dessutom finns det massor med kunnande och nya synvinklar bland unga. Vi representerar också dem som inte ännu är myndiga och har rösträtt. Därför behövs unga i politiken, och därför behöver vi rösta.

2. Hitta din kandidat

Det finns många bra sätt att hitta en passlig kandidat. Du kan leta enligt parti, göra valkompasser på nätet eller prata med bekanta. Kanske du till och med känner till någon som ställer upp. Vi i SU rekommenderar förstås att rösta på en ung kandidat, särskilt som ung är det värdefullt att ha någon som kan representera din generation i kommunen, vilket inte är en självklarhet om inte unga röstar. SU:s kandidater i din region hittar du på su.fi/hitta-din-kandidat. Kom ihåg att du inte behöver berätta för någon vem du röstar på, och att det slutligen är bara ditt egna beslut.

3. Ta med ID

För att rösta behöver du ha med dig ett giltigt ID med foto, till exempel pass, identitetskort eller körkort. Hos polisen kan man också skaffa ett gratis tillfälligt identitetskort för att rösta.

I början av maj fick du hem ett brev med anmälan om rösträtt, som det lönar sig att ta med sig till vallokalen eftersom det kan försnabba röstandet. Meddelandekortet är ändå inte obligatorisk, utan ID är det enda du verkligen behöver.

4. Gå till vallokalen

Du kan rösta antingen på valdagen 13.6 i din förutbestämda vallokal, eller på förhand i vilken vallokal som helst. I brevet som du fått hem på posten finns också adressen till ditt röstningsställe. Lokalen är öppen klockan 9–20.

Du kan välja att rösta på förhand mellan 26.5–8.6 om du vill få det gjort i god tid eller inte har möjlighet under den egentliga valdagen. Förhandsröstning är möjligt i vilken vallokal som helst, också i andra kommuner än där du är skriven. Om du exempelvis studerar i en annan kommun än du är skriven i eller kanske kommer att vara på stugan 13.6, så rekommenderar vi alltså förhandsröstningen. Också med tanke på pandemin kan det vara klokt att förhandsrösta, ifall du skulle råka bli försatt i karantän över valdagen. I detta val är förhandsröstningen längre än vanligt också för att minska på rusningen under valdagen.

Råkar du vara utomlands i valtider ska du rösta mellan 2–6 juni. Om du förhandsröstar på annat håll än i din hemkommun kan du kolla upp din kandidats kandidatnummer i justitieministeriets informations- och resultattjänst eller i någon valkompass.

5. Visa ditt ID

till en valfunktionär. Hen antecknar att du röstat och ger dig en valsedel. Det går bra med antingen pass, identitetskort eller körkort.

6. Gå till ett bås

och skriv ett kandidatnummer på röstsedeln innanför cirkeln. Skriv ingenting annat. Inne i båset finns exempel på hur siffrorna ska skrivas. (7:an skrivs med ett streck på mitten så den inte kan misstas för en 1:a, och 1:an skrivs som ett enda rakt streck.) Vik sedan ihop sedeln längs med linjen så att numret inte syns utåt.

7. Gå till valurnan,

låt valfunktionären stämpla röstsedeln och lägg den stämplade sedeln i valurnan.

8. Gå hem och var stolt över din insats för demokratin!

Punkt 5-7 förklarar hur röstandet sker på valdagen. Under förhandsröstningen går det till lite annorlunda, men valfunktionärerna ger dig instruktioner. Om du vill läsa mera om det praktiska kring kommunalvalet kan du besöka vaalit.fi/sv/kommunalval.