Denna vecka publicerades en nyhet om att unga i Helsingfors kanske får vaccin först på hösten på grund av brist på vaccin. I grannkommuner vaccineras unga redan nu.

– När det varit coronatoppar på andra håll i landet har man nog kunna allokera vaccin, men trots att Helsingfors haft högsta incindenttalet under så gott som hela pandemin har det inte skett positiv särbehandling. Tvärtom, ligger Helsingfors nu efter i vaccineringen. Det här försätter unga i Helsingfors i en verkligen ojämlik sits, säger Emmi Piippo, ordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors.

Bland 16–25 åringar är det många som studerar, är arbetslösa på grund av pandemin, bor ensamma i en liten etta eller saknar stödnätverk. Därmed är det många som löper större risk att marginaliseras. Till råga på allt är det närapå omöjligt att få tillgång till mentalvårdstjänster.

– Vi är redan inne på det andra året då studerande på andra stadiet fått minimalt med närundervisning – för att inte tala om majoriteten av universitetsstuderande som inte fått en minut närundervisning på över ett år. Själv har jag snart gjort hela min magisterexamen på distans, vilket varit fruktansvärt tungt. Om vi inte får vaccinet snart måste studerande antagligen igen börja höstperioden på distans, säger Piippo.

– Man kan också fråga sig om detta är epidemiologiskt smart, då den unga åldersgruppen har visat sig sprida viruset mest. Om det blir en coronatopp under sommaren kan vi inte skylla på någon annan än Helsingfors stad och staten. Sluta peka fingret på unga!