Idag godkände riksdagen regeringens förslag till social- och hälsovårdsreform med rösterna 105-77. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids anser att det finns ett behov för en reform, men hon oroar sig över på vilka grunder finansieringen till de olika välfärdsområdena ska beviljas. Den kommande finansieringsmodellen baseras på servicebehovet och dess kostnadsnivå.

– I sote-reformens finansieringsmodell lyser den förebyggande vården med sin frånvaro. Det är viktigt att landskapen kan erbjuda en så jämlik vård som möjligt i hela landet, men om finansieringen belönar landskap med fler sjuka uppmuntrar det inte landskapen att satsa på förebyggande vård. Det här är inte ett alternativ, det är inte bara de allvarligt sjuka som behöver vård, säger Sigfrids.

Sigfrids poängterar också att vården på svenska måste kunna tryggas också efter att större välfärdsområden tagit över ansvaret för social- och hälsovården.

– En person som är i behov av vård är otroligt sårbar, och det är viktigt att kunna kommunicera sina känslor och behov på både svenska och finska. Servicen på det egna modersmålet har redan nu varit bristfällig, och jag hoppas att de olika välfärdsområdena prioriterar patientens behov av en god kommunikation. Den svenskspråkiga vården måste fungera också i praktiken.