En av EU:s grundläggande värderingar är respekt för mänskliga rättigheter. Trots det har mänskliga rättigheter begränsats i flera EU-länder under de senaste året. Ordförande för Svensk Ungdoms internationella utskott Ellinor Juth säger att EU måste agera och försvara de grundläggande värderingarna.

– Det finns ett flertal exempel på hur de mänskliga rättigheterna begränsats inom EU under det senaste året. I Polen har rätten till abort begränsats och Ungern har infört lagar för att ytterligare förtrycka hbtiq-rörelsen, för att nämna ett par exempel. Det här är aktioner som måste få konsekvenser från EU och vi måste sluta blunda för förtrycket. Mänskliga rättigheter ska alltid respekteras oavsett vad, säger Juth.

EU:s möjligheter att agera har länge diskuterats men konkreta åtgärder har inte skett. Juth poängterar att detta dagligen har konsekvenser för dem som förtrycks i EU-länder.

– För att upprätthålla sin trovärdighet måste EU som institution kunna agera också i svåra situationer. Det är dags att EU börjar respektera sina grundläggande värderingar och kräva att alla medlemsländer följer de mänskliga rättigheterna. Allt annat är en skam, avslutar Juth.