Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har 1 procent av världens befolkning flytt sina hem till följd av krig eller förföljelse, vilket i klarspråk betyder ungefär 79,5 miljoner människor. Svensk Ungdom har redan länge påtalat en mer human flyktingpolitik men regeringen och inrikesministeriet har inte axlat sitt ansvar. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att regeringens agerande är under all kritik.

– Regeringens målsättning på att Finland ska ta emot 850-1050 kvotflyktingar per år motsvarar inte dagens verklighet. Den är att frånsäga sig sitt globala ansvar. Finland har alla möjligheter att ta emot fler kvotflyktingar – nu behövs bara den politiska viljan som klart lyser med sin frånvaro, säger Sigfrids.

Just nu präglas utrikespolitiken av sällan skådade humanitära kriser. Sigfrids påminner om att de globala kriserna också berör Finland och att Finland har ett ansvar att agera i dem. Inrikesminister Maria Ohisalo har länge påtalat en humanare flyktingpolitik, och har nu föreslagit att kvoten ska höjas till 2000 personer per år. Enligt Sigfrids är siffran ändå för liten och förändringen borde ha skett betydligt tidigare.

– Bland annat i Afghanistan är läget kritiskt och beslutet om att höja flyktingkvoten borde ha fattats för länge sedan, inte då krisen redan brutit ut. Svensk Ungdom accepterar inte att Finland blundar för humanitära kriser. I stället ska vi vara ett land som agerar effektivt, bland annat genom att höja flyktingkvoten märkbart, säger Sigfrids.